Muunnosmallit

Kaikkiaan Werndl’ in kivääreitä tehtiin noin 1,6 milj. kappaletta . Eli oli järkevää patruunoiden kehittyessä muuntaa vanhat mallit vastaamaan uutta tilannetta. Muunnokset tehtiin siten että aseet muutettiin uusille voimakkaammille patruunoille sopiviksi ja lisäksi tehtiin pieniä ulkoisia korjauksia. Mallien lukumäärään vaikuttaa myös se että aseita tehtiin jo ennen armeijan tilausta. Niitä toimitettiin pieniä määriä siviileille ja myös ulkomaille. Wernd – Holub kivääri oli ollut OEWG:lle kultasuoni, mutta 1877 asetilaukset pienenivät, kuten tapahtui muuallakin Euroopassa. Lippaalliset kiväärit rupesivat syrjäyttämään kertalaukeavat joihin yritettiin rakentaa erilaisia ” kiihdyttimiä”, joilla pyrittiin nostamaan tulinopeutta. Aika ja uusiteknologia rynnistivät vanhan ohi, näin kävi OEWG: n kohdalla. Muunnosmalleissa on nähtävissä selvästi se että varastoja pyrittiin tyhjentämään, vanhojenkin mallien osia pyrittiin maksimaalisesti hyväksi käyttämään niissä minimaalisissa tilauksissa joita saatiin.

Kuvassa on takatähtäinten malleja jotka helpottavat mallien tunnistusta. Tunnistus ei ole tarkka, koska kaikkiin ei välttämättä takatähtäimiä vaihdettu. Karabiinissa ei vaihdettu tähtäimiä ainoastaan etäisyydet muutettiin vastaamaan uutta patruunaa.