Jäseneksihaku

Arma Aboa ry:n periaatteet ja käytäntö uusia jäseniä valittaessa ja koulutettaessa

Vain jäsen voituoda uuden jäsenehdiókkaan tai vierailijan yhdistyksen kokoukseen.Tuojan velvollisuutena on esitellä tulokas puheenjohtajalle/sihteerille sekä selvittää alla esitetyt asiat.

Koulutus- ja tenttitilaisuuksia ei järjestetä joka vuosi vaan 1-2 vuoden välein.

Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on että ehdokas onosallistunutvähintään kuuteen (6) Arma Aboan tilaisuuteen.

Ehdokkaan on osallistuttsva ensimmäiseen tai viimeistään toiseen jäseneksiottotilaisuuteen. Mikäli hän ei osallistu kumpaankaan tai ei läpäise tenttiä lopetetaan yhdistyksen postin lähettäminen ja hänen on vetäydyttävä Arma Aboan toiminnasta. Näin siksi että yhdistyksen toiminta on tarkoitettu vain jäsenille. ”Jäsenkanditaatti-aika” on etsikkoaikaa jolloin jäseneksi haluavalla pitää selvitä haluaako hän Arma Aboan toimintaan mukaan. Samalla hänen aktiivisuutensa ja muu toiminta on yhdistyksen puntarissa joka eri tavoin pyrkii selvitttämään kanditaatin motivaation ja sen kestävyyden.
Koulutusjakson sisältö saattaa vaihdella mutta on pääpiirteissään seuraava:

1.) Luentopäivä
– aselaki
– yhdistyksen säännöt ja toiminta
– asekeräilystä yleensä
– jaetaan itseopiskelumateriaali

2.) Teematilaisuuksia normaalien kuukausikokouksien yhteydessä

3.) Tenttitilaisuus

– kysymykset kostettavat luennoilla ja teematilaisuuksissa käsiteltyjä aiheita sekä jaetussa materiaalissa olevia aiheita

4.) Hallituksen haastattelu

Tentin läpäisseet kutsutaan hallituksen haastatteluun jossa keskustellaan mm. Ehdokkaan tavoitteista yhdistystoiminnassa ja hänen keräilyinnostuksensa suuntautumisesta.

Mikäli ehdokas on tuomittu esim. Aselakirikoksesta se ilmenee viimeistään tässä vaiheessa eikä hänelle voida myöntää jäsenyyttä

Hallituksen hyväksyttyä ehdokkaan jäseneksi saa jäsen numeronsa sekä Arma Aboan tunnuksen, rintamerkin. Jäsenoikeudet astuvat voimaan hänen maksettuaan liittymis- ja jäsenmaksun (liittymismaksu 170,-)

Harrastustodistukseen jäsen on oikeutettu vuoden kuluttua jäseneksi liittymisestään mikäli hän on osoittanut aktiivisuutensa tänä aikana osallistumalla vähintään kuuteen Arma Aboan järjestämään tilaisuuteen. Muussa tapauksessa hän saa vain jäsentodistuksen. Sama koskee kaikkia jäseniä.

 

Arma Aboa ry

Hallitus